GVK - Våtrum

GVK, gör ett tryggt och säkert val - välj ett GVK-auktoriserat företag för din badrumsrenovering!

GVK (Golvbranchens Våtrumskontroll) utför auktorisation för företag som jobbar med våtrumsarbeten och ger ut branschregler och nya bestämmelser för kvalitetssäkrad våtrumsinstallation.

Auktorisation visar för dig som beställare att personalen och företaget har rätt kompetens och är specialutbildade inom våtrumsarbeten. 
För att ett företag ska få auktorisation krävs:


- Anmäla samtliga våtrumsarbeten till AB Svensk Våtrumskontroll.
- Acceptera slumpmässig stickprovskontroll av utförda arbeten.
- Arbetsledare ska ha genomngått GVK:s utbildning med godkänt prov.
- Företaget ska iaktta och följa de anvisningar och rekommendationer som GVK utfärdar.